Toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số học sinh tiếp tục được làm quen với phép tính phân chia và những bài tập áp dụng của phép chia.Bài học này truthan.vn tiếp tục hỗ trợ các kiến thức trọng tâm, bài bác tập vận dụng của toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Cách chia 2 chữ số cho 2 chữ số

1. Ôn tập bí quyết chia mang lại số có 1 chữ số

*

Thực hiện tại phép chia theo sản phẩm tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Giải pháp chia mang lại số gồm 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ 1. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện phép chia theo thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép phân tách này là phép chia hết.

2.2. Lấy ví dụ như 2. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện tại phép phân tách theo sản phẩm tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép phân tách cho số bao gồm 2 chữ số

Những chú ý khi triển khai phép phân tách số gồm hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

Phép chia tất cả dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và phần bên trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng đối kháng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp solo vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi bao gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

168 phân tách 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:

*

56 chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia gồm số dư

*

205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ tất cả phép nhân, phân chia thì tiến hành thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Xem thêm:

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài bác tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: search x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây ăn uống quả nhà chưng Tư gồm 800 cây ăn uống quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số, học sinh cần phải chăm chỉ làm bài bác tập để thành thục quá trình tính phép chia. Tiếp tục theo dõi truthan.vn nhằm được cung cấp thêm nhiều kiến thức có lợi nhé.