Khổng Minh coi Thiên văn, đoán biết trên sông trường Giang sẽ có được sương mù dày đặc

Trong thành quả Tam Quốc diễn nghĩa của La cửa hàng Trung, ắt hẳn bọn họ hãy còn nhớ mưu chước ‘Thuyền cỏ mượn tên’ của Gia cát Lượng. Trong trận chiến Xích Bích, để hạn chế lại quân Tào hùng mạnh, Gia cát Lượng dùng tài hùng biện để thương thuyết Ngô – Thục liên minh. Khi đó Tào dỡ đích thân mang tám mươi vạn quân tiến đánh Đông Ngô. Quân Ngô vừa mỏng dính vừa yếu, lại không được đầy đủ quân tư trang hành lý cho binh sĩ. Đại đô đốc thuỷ quân Đông Ngô lúc đó là Chu Du. Ông ta vốn là người có tâm địa không lớn hòi, biết Khổng Minh tài giỏi trí cao hơn mình, cần đem lòng đố kỵ ý muốn mượn việc quân để dồn Khổng Minh vào khu vực chết, một là để chiếm vị trí số một trong các thiên hạ, hai là trừ hậu họa đến Đông Ngô.

Chu Du muốn mượn mũi tên của Tào dỡ để gần kề hại Khổng Minh, đề xuất đã giao đến Khổng Minh kỳ hạn mười ngày phải dứt mười vạn mũi tên. Câu hỏi này, xem ra còn khó khăn hơn lên trời vậy! tuy vậy Khổng Minh lại dám cam đoan ‘Quân lệnh trạng’, cung cấp đủ mười vạn tiễn vỏn vẹn trong tía ngày. Du ngoạn cho trung khu phúc của chính bản thân mình là Lỗ Túc đêm ngày thăm dò cồn tĩnh của Khổng Minh, nhưng không thấy có cồn tĩnh gì. Ai nấy phần đa thấy băn khoăn lo lắng cho sự an nguy của Khổng Minh, duy chỉ có Công Cẩn là mừng thầm. Ông ta nghĩ rằng phen này thì Khổng Minh bao gồm mọc thêm cánh cũng không thoát được tội…

Mọi tín đồ đều không giỏi biết rằng, Khổng Minh sẽ ngấm ngầm cho tất cả những người chuẩn bị sẵn mười hai chiếc thuyền nhỏ, bên trên thuyền chở đầy cỏ được kết thành hình nộm. Đến ngày đồ vật ba, trời vừa rạng sáng thì tự nhiên trên phương diện sông nổi lên sương mù dày đặc. Bấy tiếng Gia cat Lượng new cho quân bộ đội xuôi thuyền trực tiếp tiến về phía thủy trại quân Tào, vừa chèo thuyền, vừa trống rong cờ mở reo hò ầm ĩ như thể sẽ tiến tiến công trại Tào nhằm nghi binh. Vày sương mù dày đặc, buộc phải quân Tào chỉ thấy được thấp thoáng khoảng hơn chục thuyền chiến của Đông Ngô đã tiến lại ngay gần thủy trại.

Trong thời gian nguy nan, Tào Tháo mang lại quân phóng loàn tiễn túi bụi về phía quân địch. đa số mũi tên phóng mang đến cắm xum xê lên hầu như hình nộp cỏ. Tính đến khi trời tang tảng sáng, sương mù cũng đã tan, Khổng Minh bắt đầu cho thu quân về doanh trại. Đắc win trở về, quân bộ đội vừa chèo thuyền vừa reo hò: “Cảm ơn Tào vượt tướng cấp tên! Cảm ơn Tào quá tướng cấp cho tên!”. Tào Tháo từ bây giờ còn chưa chắc chắn nguồn cơn tuy vậy có ăn năn thì đã và đang muộn. Việc này khiến Chu Du cùng bá quan văn võ Đông Ngô không khỏi ghê ngạc. Rộng mười vạn tiễn được cung cấp đủ. Bây giờ Gia cat Lượng mới tiết lộ, ông quan giáp thiên văn đoán hiểu rằng một cách đúng chuẩn rằng vào ngày hôm đó trên sông sẽ có được sương mù nổi lên. Chính vì như thế ông new dám đem tính mạng của con người ra đánh cuộc cùng với Công Cẩn. Chu đô đốc chỉ còn biết ngậm ngùi, nuốt ức vào lòng cơ mà thực ko cam tâm.Bạn đã xem: cách xem thiên văn của gia cát lượng


*

Thuyền cỏ mượn thương hiệu (bức họa của Jinxie Zhong).

Bạn đang xem: Cách chơi gia cát lượng

Khổng Minh chiếu lệ mượn gió Đông, chu du tật đố hận ôm lòng

Lại nói đến Lưu Huyền Đức, khi biết tin tám mươi vạn quân Tào đang chuẩn bị tiến đánh, lưu Bị nhanh nhảu xuôi dòng Trường Giang thân chinh mang đến Đông Ngô hối hận thúc du lãm cùng vừa lòng sức kháng cự. Về phần mình, ngao du đã liên tục bày mưu tính kế lừa Tào Tháo. Ban đầu Chu Công Cẩn ‘tương kế tựu kế’, khiến cho Tào dỡ trúng mẹo phản bội gián, xử trảm hai viên tướng mạo thủy binh điêu luyện nhất. Tiếp đó lại nhờ lão tướng Hoàng cái chịu đòn khổ nhục dụng ‘mật kế’, không nên Hám Trạch dưng thư trá hàng, thêm Bàng Thống khéo léo hiến kế ‘Liên hoàn’ lừa Tào A Man sử dụng dây xích sắt cột các thuyền chiến bé dại lại với nhau hợp thành một khối, nhằm tiện bề mang đến Chu đô đốc sử dụng hỏa công.

Chu Du nghe kết thúc vỡ lẽ, thì ra Khổng Minh sớm đã biết hết rất nhiều dự liệu của mình. Du ngoạn thầm nghĩ: “Gia mèo Lượng quả là Thần cơ diệu toán!”. Chu đô đốc khẩn khoản xin quân sư Khổng Minh bày mang đến kế sách phá Tào Tháo. Khổng Minh tươi cười, nói với du ngoạn rằng: “Lượng mặc dù bất tài, tuy nhiên may mắn gặp mặt được cao nhân truyền được cho phép thuật rất có thể gọi được gió, hô được mưa… Đô đốc cần gió đông nam, thì phải khởi tạo ‘Thất tinh đàn’ bên trên núi nam Bình. Tôi xin sử dụng phép mượn gió đông tía ngày tía đêm nhằm đô đốc dụng binh, ngài nghĩ về sao?”

Chu du nghe thấy vậy, không giống nào phá mây mù thấy trời cao, nói: “Đừng nói là tía ngày tía đêm, duy nhất đêm gió đông nam mạnh, thì đại sự ắt thành công”.

Chu Du tức tốc sai người tuân theo lời dặn của Gia cat Lượng, lập ‘Thất Tinh Đàn’ bên trên đỉnh núi nam giới Bình, một mặt chuẩn chỉnh bị phi thuyền sẵn sàng tiến công thủy trại quân Tào. Song cũng luôn ghi nhớ bày mưu tính kế với Tử Kính sợ hãi Khổng Minh. Đêm hôm ấy, chu du ngồi ngóng trong trướng đi di chuyển lại, đứng ngồi không yên, nghi nghi, hoặc hoặc phân vân Khổng Minh gồm thực sự ước được gió đông nam giỏi không.

Đến khoảng chừng canh bố giờ Tý, quả nhiên tất cả gió đông nam giới nổi lên ầm ầm. Chu Du sai khiến cho bố quân sử dụng hỏa công đốt trại Tào. Chỉ vào nháy đôi mắt đã để cho thuyền chiến quân Tào biến thành một biển khơi lửa giữa cửa ngõ khẩu Tam Giang. Quân Tào hoảng loạn, kêu khóc dẫm đánh đấm lên nhau để chạy thoát thân trong lửa đỏ rực trời, tiếng reo dậy đất… Liên quân lưu lại – Tôn vào ứng ngoài hợp với tướng Ngô là Hoàng Cái, đánh mang đến Tào cởi tan tành không hề mảnh gần cạnh để bít thân. Trận đánh Xích Bích để cho Tào Tháo thua trận thảm hại, dương gian từ phía trên được chia thành ba. Chũm ‘chân vạc’ về cơ phiên bản đã hình thành. 

Lại nói đến Lưu Bị đóng góp quân nghỉ ngơi Hạ Khẩu, theo lời dặn của quân sư Gia Cát: trong khi thấy gió đông phái nam nổi lên thì đến Triệu Tử Long lái một mẫu thuyền bé dại đến phía núi nam bằng đón quân sư tảo trở về.

Mới tốt Gia cát Lượng quả là ‘Thần cơ diệu toán’! Khổng Minh đã biết một biện pháp minh xác vào ngày đó sẽ có được gió đông phái mạnh nổi lên từ trước lúc sang Đông Ngô. Lập bầy tế trời hẳn chưa phải là để cứu nguy cho du lãm mà là nhằm cứu chủ yếu mình thoát ra khỏi sự ám hại của Công Cẩn. Ngọa Long tiên sinh ko những biết được ý Trời, ngoài ra thấy rõ cả lòng fan vậy!


*

Gia mèo Lượng quan cạnh bên Thiên văn, biết ngao du qua đời

Sau cuộc chiến Xích Bích, Chu Du các lần dụng mưu ko qua đôi mắt được Khổng Minh lại còn bị ông ta trêu ngươi lộn cả ruột gan, thổ huyết ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Trời đã ra đời Du, sao còn xuất hiện Lượng!?”. Nói đoạn bất tỉnh nhân sự đi, tạ thế ở tuổi 36…

Chính chính vì thế nhiều người nhận định rằng Chu Du bị Gia mèo Lượng cần sử dụng kế châm chọc, uất khí nhưng chết. Đó là 1 trong những nhận định hết sức sai lầm, nếu số phận của du ngoạn chưa hết thì liệu Khổng Minh gồm khiêu khích được anh ta tức bị tiêu diệt không? Kỳ thực Khổng Minh ở gớm Châu, đêm xem thiên văn thấy một ngôi sao sáng tướng tinh rơi xuống, mà nói rằng:“Chu Du chết rồi!”.

Khi trời sáng, lưu lại Huyền Đức cho người đi trinh sát thì quả nhiên là vậy. Huyền Đức bèn hỏi Khổng Minh: “Chu Du bị tiêu diệt rồi, bên ấy hiện giờ ra sao?”.

Khổng Minh đáp: “Người thay Chu Du thống lĩnh binh quyền chắc chắn là Lỗ Túc. Tôi xem thiên văn thấy tướng mạo tinh tụ sinh sống phương Đông. Vậy, Lượng xin đi Giang phái nam một chuyến, mượn cớ viếng tang để tìm hiền sĩ về góp chúa công”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa)

Gia cát Lượng bắt gặp thiên thạch rơi xuống phía Tây, biết mệnh Bàng Thống vẫn hết. Đêm coi thiên văn, biết vấn đề quân bất thành

Ngọa Long tiên sinh biết rõ kết viên của Bàng Sỹ Nguyên, hiềm nỗi không đủ lực xoay gửi mệnh trời!

Chuyện nói rằng: khi Gia cát Lượng ở gớm Châu đêm mở tiệc mừng đầu năm ‘Thất tịch’ (ngày 7 mon 7 âm lịch). Mọi fan đều vui vẻ mang đến dạ tiệc, tiện bàn việc nhập Xuyên. đột nhiên nhiên, thấy gồm một ngôi sao phía thiết yếu Tây rớt xuống, khổng lồ như dòng đấu, lan ánh hào quang sáng rực. Khổng Minh thất kinh, buông chén rượu rơi xuống đất, vừa ôm phương diện khóc òa: “Than ôi! đau đớn thay!”. Bá quan tiền hốt hoảng, hỏi nguyên do vì sao? Khổng Minh nói:“Ta sẽ toán một quẻ Thái Ất, trong năm này là năm Quý Tỵ; sao Thiên Cang nằm tại Phía Tây, điều này rất ăn hại cho quân sư. Lại coi thiên văn thấy sao Thiên Cẩu phạm vào quân ta, sao Thái Bạch rơi vào hoàn cảnh Lạc Thành, đề xuất đã biên thư dặn dò chúa công phải cẩn trọng đề phòng. Nào ngờ đêm nay lại thấy được có ngôi sao sáng lớn từ châu mỹ rớt xuống. Vậy là mệnh của Bàng Sĩ Nguyên không chấm dứt rồi!”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa, hồi lắp thêm 63: “Gia cat Lượng đau lòng khóc Bàng Thống / Trương Dực Đức bởi vì nghĩa tha Nghiêm Nhan”).

Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Khổng Minh, Gia cát Lượng nói: ‘Ta chết cũng là ý trời!’

Một đêm, Gia mèo Lượng sai người dìu ra cửa ngõ Bắc coi sao Bắc Đẩu. Ông trỏ lên một ngôi sao sáng và nói: “Đó là ngôi sao 5 cánh chiếu mệnh của ta”. Ngôi sao sáng trông khôn cùng u ám, tia nắng chỉ mù mờ như sắp rụng xuống. Khổng Minh sử dụng một thanh tìm chỉ lên nó, miệng lầm rầm niệm chú. Sau khoản thời gian niệm chú xong xuôi liền sai tín đồ lập tức xoay về, vừa vào vào trướng liền ngất nhân sự.

Lại nói tới Tư Mã Ý, một tối xem thiên văn thấy một ngôi sao sáng lớn color đỏ, tỏa ánh hào quang màu sắc đỏ, các tia sáng phân phát ra lấp lánh có góc nhọn hình tam giác, dịch chuyển từ phía Đông Bắc sang hướng phía tây Nam, rồi rơi vào tình thế doanh trại quân Thục, cất cánh lên rớt xuống cha lần, tàng ẩn dư âm. Bốn Mã Ý mừng thầm, nói với Hạ Hầu Bá rằng: “Ta xem thiên văn, thấy tướng tinh thay đổi ngôi Khổng Minh chắc chắn đang lâm bệnh, không còn sống được bao thọ nữa”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa).

Kỳ thực Khổng Minh sớm vẫn biết trước được số mệnh của chính mình không còn được bao lâu, đề xuất đã gắng hết sức phò tá công ty Hán. Trong sách “Mã chi phí khóa” ông viết: “Vô lực hồi thiên, cúc cung tận tụy” (không thể xoay chuyển được mệnh trời, chỉ với biết một lòng tận tụy). Đây cũng chính là cuộc đời và căn số của Khổng Minh đã làm được an bài. Từ lúc Ngọa Long còn ẩn bản thân trong lều cỏ thì sớm sẽ biết trần gian sẽ chia ba thành “thế chân vạc”. Tiên sinh sớm đã và đang biết rằng, mình ắt cầu được minh chúa chấm dứt chẳng gặp gỡ thời. Vậy bởi sao ông vẫn thừa nhận lời xuống núi phò trợ lưu giữ Bị? chắc rằng phần vì cảm kích thịnh tình của giữ Huyền Đức cha lần đến lều tranh mong hiền sĩ, phần vày định mệnh vẫn an bài. Đó cũng chính là hành sự thuận theo ý Trời vậy!

Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tổng hợp.

Xem thêm:

Không chỉ vậy, vào Tam Quốc diễn nghĩa còn kể rằng, trải qua xem thiên văn, Gia cat Lượng còn hiểu rằng Lưu Biểu sắp đến lìa đời, và Quan Vân Trường gặp gỡ nạn ở kinh Châu.Cổ nhân tín Thần, vì chưng họ hiểu được sinh mệnh con tín đồ vốn sinh ra từ trên thiên thượng. Vốn sinh mệnh ban đầu đều là Thần Tiên, vì phạm cần Thiên lý mà lại đạo xuống nhân gian, chịu đựng tội khổ trả lại nợ nghiệp rồi mới rất có thể quay trở về. Mọi cõi hồng nai lưng kẻ tranh fan đoạt, người phú quý kẻ túng thiếu đều là trong bể khổ. Tất cả chỉ như 1 màn kịch lớn, và mỗi một tín đồ đang sắm hầu như vai diễn khác biệt mà thôi!

Lê dân coi thiên văn đoán biết nhà vua vi hành, Chu Nguyên Chương nghe thấy thất kinh vội vàng vã hồi cung

Chuyện đề cập rằng, một đêm nọ, Chu Nguyên Chương đi ra khỏi cung và nghỉ trọ qua đêm ở trong nhà một thường xuyên dân. Hiềm nỗi đơn vị này cũng thật thuộc đinh, nghèo mang đến nỗi không tồn tại lấy một loại gối mang đến khách ngủ. Chu Nguyên Chương tìm mãi phổ biến quanh không thấy có vật dụng gì rất có thể dùng làm cho gối đầu được, cùng bất đắc dĩ vua bèn lấy tạm loại đấu đong gạo có tác dụng gối. Nhưng lại vừa nằm xuống, ông ngay tức khắc nghe thấy có một đám fan tụ tập rượu chè, buôn chuyện xôn xao đủ những thứ chuyện núi mây bể mù. Vua lấy làm cho thú vị, tò mò lắng nghe xem chúng ta buôn đông đảo chuyện gì?

Nghe qua dăm ba mẩu truyện trên trời, dưới biển, rồi tất cả một tên đi tiểu tiện về vừa hớt ha hớt hải mà lại rằng: “Sợ quá, sợ hãi quá những bác ạ! Đêm nay thiên tử vi hành, bằng hữu ta nói năng yêu cầu phải cẩn trọng kẻo vạ tự miệng nhưng ra!”.

Mọi fan nghe xong, bèn hỏi: “Làm sao mà anh biết được?”.

Anh ta nói: “Mọi fan chắc đã từng nghe qua câu: “Huỳnh hoặc nhập nam đẩu, thiên tử hạ năng lượng điện tẩu” rồi chứ! (sao Huỳnh Hoặc vào chỗ sao phái mạnh Đẩu thì thiên tử ắt đi thoát ra khỏi cung điện)

Nghe thấy vậy Chu Nguyên Chương ko khỏi tởm ngạc, bất ngờ rằng ngay nơi thôn dã lại sở hữu cao nhân ngơi nghỉ ẩn. Vua đột nhiên thấy lo sợ, bèn mau lẹ dựng loại đấu lên. Thời điểm này, ông lại nghe thấy người kia phán:“Li đẩu khẩu thượng viễn, tức đương quy vị dã” (cách miệng đấu còn xa, lập tức trở về địa chỉ cũ). Ý tứ rằng, nhà vua sẽ nhanh chóng lên con ngữa hồi cung.

Vua nghe thấy nạm càng thêm phần tởm hãi, tức tốc hồi giá… Đến ngày hôm sau, vua cho mời lưu giữ Bá Ôn vào triều nghị luận việc đã nghe thấy khi vi hành. Lưu lại Bá Ôn nói: “Thần coi thiên văn cũng thấy có hiện tượng lạ y như vậy, mọi là dựa vào những hiện tượng lạ như vậy, nhưng biết được vụ việc sẽ xảy ra”.

Chu Nguyên Chương hôm nay mới vỡ vạc lẽ, đông đảo tưởng lâu nay mình hành sự cẩn mật, Thần ko biết, quỷ ko hay, ngờ đâu lại có rất nhiều người thông qua xem thiên văn mà tinh thông mọi việc. Nếu vậy thì câu hỏi quân cơ chẳng thể nào giữ được! Chu Nguyên Chương thấy rất lo âu về việc đó. Vua bèn hạ chiếu chỉ bách tính, lê dân không một ai được học tập xem toán quái, thiên văn…

***

Đối với người trung quốc xưa cơ mà nói, thì xem thiên văn rất được xem như trọng. Bạn xưa hay nói “Thiên nhân đúng theo nhất” giỏi “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Đạo gia cũng cho rằng “thân thể người là 1 tiểu vũ trụ”. Vậy nhất thiết giữa trời, khu đất và người dân có những mối tương tác mật thiết với nhau. Trải sang một tiến trình lịch sử vẻ vang lâu dài, kinh qua các thời đại, cao nhân xưa sẽ thành bạn thiên cổ, có khá nhiều điều đã bị thất truyền, có tương đối nhiều điều còn được gìn giữ trong dân gian, hoặc tiềm ẩn trong các sách cổ. Ngày nay, không hề ít cuốn sách bí mật đã được giải mã. Ví như cuốn sách Mã chi phí Khóa của Gia cat Lượng, Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cang, Thiêu Bính Ca của lưu giữ Bá Ôn… số đông là hiệu quả của bài toán quan gần kề thiên văn mà hiểu rằng hết thảy mọi vụ việc lớn nhỏ tuổi một biện pháp minh xác. Xem thiên văn, lớn rất có thể biết được thay đổi của thiên tượng, sự chuyển đổi của những triều đại, nhỏ tuổi có thể hiểu rằng vận mệnh của một đời người…

Vậy cũng nói, sống sống đời trên cần thuận theo ý trời, dưới nên hợp với lòng người, trước bắt buộc hành thiện tích đức, sau new được hưởng phúc báo vậy!