tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nơron có hai công dụng cơ bản, chính là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần khiếp và xử trí thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


*

Nơron gồm hai tác dụng cơ bản, chính là gì ?

A. Chạm màn hình và phân tích những thông tin

B. Dẫn truyền xung thần gớm và giải pháp xử lý thông tin

C. Chạm màn hình và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


*

Câu hỏi: 

Nơron bao gồm hai tác dụng cơ bản, đó là gì ?

A. Chạm màn hình và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần tởm và giải pháp xử lý thông tin

C. Chạm màn hình và dẫn truyền xung thần kinh

D. Chào đón và vấn đáp kích thích

Trả lời: C. Chạm màn hình và dẫn truyền xung thần kinh


Nơron gồm hai tác dụng cơ bản, chính là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và cách xử trí thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Mừng đón và vấn đáp kích thích


Nơron có công dụng gì?

A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần tởm C. Trả lời các kích thích

B. Chào đón và xử lí những kích phù hợp D. Toàn bộ các phương án

cảm ơn


Chức năng dẫn truyền của nơron là gì?

Là năng lực phân tích tin tức và vấn đáp các kích thích bằng phương pháp phát sinh xung thần kinh.

Bạn đang xem: Doraemon có hai chức năng cơ bản đó là gì

Là khả năng làm tạo nên xung thần kinh và dẫn truyền bọn chúng tới trung khu phân tích.Là kỹ năng lan truyền xung thần ghê theo một chiều cố định từ vị trí phát sinh về thân nơron và truyền đi dọc gai trục.Là khả năng đón nhận và bội nghịch ứng lại các kích thích bằng phương pháp phát sinh xung thần kinh.

Chức năng cơ bạn dạng của nơron là:

a) bức xạ và dẫn truyền xung thần kinh

b) bội phản ứng và dẫn truyền xung thần kinh

c) cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

d) tiếp nhận và trả lời kích thích.


Cảm ứng là gì?

Là kĩ năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều một mực từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận.

Là tài năng làm tạo nên xung thần kinh và dẫn truyền bọn chúng tới trọng tâm phân tích.

Là khả năng mừng đón và cách xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Là khả năng mừng đón và phản nghịch ứng lại những kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.


 A. Cảm ứng và dẫn truyền C. Cảm ứng và vấn đáp kích thích

Câu 2. Bộ phận nào sau đây không nằm trong hệ hô hấp?

Câu 3. Lúc cơ thao tác làm việc nhiều, vì sao gây mỏi cơ hầu hết là:

B. Thiếu oxi bắt buộc tích tụ axit lactic đầu độc cơ. D. Những tế bào cơ hấp thụ những oxi.

A. 75% B. 60% C. 45%  D. 55%

A. Màng sinh hóa học B. Nhân C. Hóa học tế bào D. Không bào

 A. Tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu C.Tiểu cầu, ion Ca2+.

A. Tế bào thần kinh. B. Tế bào biểu bì . C. Tế bào cơ. D. Tế bào liên kết.

Xem thêm:

A. Mô cơ, mô sợi, tế bào sụn, tế bào xương. C. Mô biểu bì, mô sợi, tế bào xương, mô mỡ.

Câu 9: Trong quy trình đông tiết tế bào ngày tiết nào dưới đây tham gia ra đời khối đông máu?

Câu 10: Hồng cầu bao gồm Hb (huyết sắc tố) kết phù hợp với CO2 máu tất cả màu

Câu 11. Người với nhóm ngày tiết AB hoàn toàn có thể truyền máu cho tất cả những người mang team máu nào nhưng mà không xẩy ra sự kết nối hồng cầu?