*
Nhân cơ hội Kayle, cục cưng Phán Quyết cùng Morgana, cục cưng Sa Ngã được thiết kế lại, các trang phục của 2 vị tướng tá này sẽ được ưu đãi giảm giá mạnh - lên tới 50%.

Thời gian khuyến mãi ngay sẽ kéo dài từ thời điểm ngày 07/03 đến khi xong 13/03, đừng chậm tay lên nhé!

*
*
Kayle Thiên Sứ Công Nghệ290 RP -> 203 RPMorgana Phù Thủy290 RP -> 203 RP
*
*
Kayle Pentakill230 RP -> 161 RPMorgana Nguyệt Hồn230 RP -> 161 RP
*
*
Kayle siêu Phàm120 RP -> 60 RPMorgana Oan Hồn Cô Dâu150 RP -> 90 RP
*
*
Kayle Thiết Phán Quan120 RP -> 60 RPMorgana Nướng Bánh120 RP -> 60 RP
*
*
Kayle Lục Bảo60 RP -> 30 RPMorgana gai Đen150 RP -> 90 RP
*
Kayle Chiến Thần150 RP -> 90 RPMorgana lưu lại Đày120 RP -> 60 RP
 
*
 Morgana tín đồ Máy80 RP -> 40 RP

Sau khi không còn thời gian khuyến mãi ở trên, giá thành bằng RP của các trang phục Kayle cùng Morgana đã được điều chỉnh lại. Cụ thể như sau:

Trang phụcGiá Cũ (RP)Giá bắt đầu (RP)
Kayle Thiên Sứ Công Nghệ290310
Morgana Phù Thủy290250
Kayle Pentakill230210
Morgana Nguyệt Hồn230210
Kayle Chiến Thần150150
Morgana Oan Hồn Cô Dâu150180
Morgana gai Đen150150
Kayle siêu Phàm120150
Kayle Thiết Phán Quan12080
Morgana lưu lại Đày120150
Morgana Nướng Bánh120150
Morgana người Máy8080
Kayle Lục Bảo60150