Võ Lâm 1 tuy không thể mới, tuy nhiên với nhiều người thì đây là tựa game còn khá mới lạ và nhiều điều thú vị, đặc biệt quan trọng là bạn dạng đồ luyện công Võ Lâm 1 không phải ai ai cũng thông nhuần nhuyễn được hết. Hôm nay, truthan.vn đang cùng bằng hữu ôn lại kỷ niệm cũ, cũng như share các phiên bản đồ phù hợp dành cho các cấp.

Bạn đang xem: Tìm hiểu bản đồ luyện công võ lâm 1 từ 1x đến 9x

Trong bài viết, bọn họ sẽ thuộc đề cập mang đến vấn đề bản đồ 1x và phiên bản đồ luyện công 9x Võ Lâm 1, nếu có thắc mắc gì hầu như người có thể để lại bình luận dưới nhé.


*

Khu vực, bạn dạng đồ luyện công Võ Lâm 1 tương thích cho cấp cho 10 – 19 gồm:

Thành Thị.Thập Đại Môn Phái.Hoa sơn Cảnh Kỹ Trường: Đi Xa Phu.Dược vương Cốc: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn.Mật Thất Mộc Nhân: trường phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường.Nam Nhạc Trấn: Tương Dương ⇒ tía Lăng Huyện.Nhạn Đãng Sơn: Lâm An ⇒ Long Tuyền Thôn.Thiên nhẫn giáo tầng trệt dưới và 2: Biện tởm ⇒ Thiên Nhẫn Giáo.

*

Bản vật luyện công từ 20 – 29

Khu vực, bản đồ luyện công Võ Lâm 1 thích hợp cho cấp đôi mươi – 29 gồm:

Kiếm những Thục Đạo: Phượng Tường Nam.Kiếm những Tây Nam: Thành Độ Bắc, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.La Tiêu Sơn: Đại Lý hoặc Thạch Cổ Trấn.Tần Lăng: Phượng Tường Đông, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Kiếm các Trung Nguyên: Biện khiếp Nam ⇒ Phục ngưu sơn Tây ⇒ Thiên trọng điểm Động.Vũ Lăng Sơn: Tương Dương ⇒ cha Lăng Huyện.Phục lưu lại Động: Tương Dương ⇒ bố Lăng thị xã ⇒ Vũ Lăng Sơn.Bạch Thủy Động: Tương Dương ⇒ tía Lăng thị xã ⇒ Vũ Lăng Sơn.

Bản đồ dùng luyện công từ 30 – 39

Khu vực, bạn dạng đồ luyện công Võ Lâm 1 tương thích cho cung cấp 30 – 39 gồm:

Vũ Di Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thổ Phỉ Động: Đại Lý che ⇒ Điểm yêu mến Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thục cưng cửng Sơn: Dương Châu Tây, hoặc Đạo hương Thôn.Bạch Vân Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Kim quang đãng Động: Phượng Tường phái mạnh ⇒ Kiếm các Thục Đạo, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Tỏa Vân Động: Phượng Tường ⇒ Kiếm những Thục Đạo ⇒ Kim quang Động, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Điểm yêu quý Sơn: Đại Lý.Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng: Phượng Tường ⇒ Tần Lăng.Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược vương vãi Cốc.Yến Tử Động: Tương Dương ⇒ ba Lăng thị xã ⇒ Miêu Lĩnh ⇒ Yến Tử ĐộngThanh Thành Sơn: Thành Đô Tây.

*

Bản trang bị luyện công trường đoản cú 40 – 49

Khu vực, phiên bản đồ luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cung cấp 40 – 49 gồm:

Thanh Thành Sơn: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Điểm mến Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Điểm mến Động tầng 1,2,3: Đại Lý ⇒ Điểm yêu quý Sơn.Thần Tiên Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Kinh Hoàng Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.

Bản đồ dùng luyện công trường đoản cú 50 – 99 cấp

Bản đồ gia dụng luyện công từ bỏ 50 – 59

Khu vực, bạn dạng đồ luyện công Võ Lâm 1 thích hợp cho cung cấp 50 – 59 gồm:

Nghiệt Long Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thiên tâm Tháp tầng 1,2: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3: Biện kinh Tây, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Thiên trọng tâm Động: Dương Châu, hoặc Đạo hương thơm Thôn.Hương Thuỷ Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân hoặc Long Tuyền Thôn.Tường Vân Động tầng 1: Dương Châu Bắc ⇒ cái Bang.Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ.Ngọc Hoa Động: Ngũ Độc Giáo ⇒ Vũ Di Sơn.

*

Bản đồ vật luyện công tự 60 – 69

Khu vực, bạn dạng đồ luyện công Võ Lâm 1 thích hợp cho cấp cho 60 – 69 gồm:

Nha Môn Mật Đạo: Tương Dương Phủ.Hoành tô Phái: cha Lăng huyện ⇒ phái nam Nhạc Trấn.Thiên trọng tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.108 La Hán Trận: Dương Châu, hoặc Đạo hương thơm Thôn.Thanh Loa Động: ba Lăng thị xã ⇒ nam giới Nhạc Trấn.Linh ly Động: Dương Châu Tây ⇒ Thục cương Sơn, hoặc Đạo mùi hương Thôn.Tường Vân Động tầng 2,3,4: Dương Châu Tây ⇒ dòng Bang.Dương Giác Động: Long Tuyền thôn ⇒ Nhạn Đãng Sơn.Thiên Nhân Giáo Thánh Động: Biện ghê Bắc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo ⇒ Thiên Nhẫn Địa Thất ⇒ Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo.Thanh Loa Đảo: cha Lăng thị xã ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên vương vãi Đảo ⇒ Thuyền Phu Thiên vương ( Yêu cầu TVB làm trọng trách Xuất Sư).Thanh Loa Đảo đánh Động: ba Lăng thị trấn ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên vương Đảo.Tầng 5 Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược vương vãi Cốc.

Bản trang bị luyện công tự 70 – 79

Khu vực, phiên bản đồ luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cấp cho 70 – 79 gồm:

Lâm Du Quan: Dương Châu hoặc Đạo hương Thôn.Lão Hổ Động: Dương Châu hoặc Đạo hương thơm Thôn.Tần Lăng tầng 2: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Đại tầy Động: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Long Nhãn Động: Đại Lý ⇒ Điểm thương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Dược vương vãi Động tầng 2: Long Môn Trấn ⇒ Dược vương Cốc.Đào Hoa Nguyên: ba Lăng thị trấn ⇒ Vũ Lăng đánh ⇒ Bạch Thủy Động ⇒ Phục lưu giữ Động.Lưu Tiên Động tầng 6: Long Môn Trấn ⇒ Hoàng Hà Nguyên Đầu.

*

Bản đồ dùng luyện công trường đoản cú 80 – 89

Khu vực, bản đồ luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cung cấp 80 – 89 gồm:

Sa Mạc Địa Biểu: Lâm An.Thanh Khê Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Chân Núi trường Bạch: Biện gớm Bắc ⇒ Lâm Du Quan.Lưỡng Thuỷ Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Phù Dung Động: Thành Độ ⇒ Giang Tân Thôn.Băng Hà Động: Phượng Tường ⇒ Vĩnh Lạc Trấn.Vô Danh Động: Đại Lý đậy ⇒ Thạch Cổ Trấn.Tuyết báo động tầng 8: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược vương vãi Cốc.

Bản thiết bị luyện công tự 90 – 99

Khu vực, bản đồ luyện công 9x Võ Lâm 1 tương thích cho cấp cho 90 – 99 gồm:

Trường Bạch tô Bắc: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Trường Bạch tô Nam: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Khỏa Lang Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Sa Mạc Mê Cung 1: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 2: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 3: Lâm An.Phong Lăng Độ: bố Lăng Huyện.Mạc Cao Quật: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Dược vương vãi Động tầng 4: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Tiến Cúc Động Mật Cung: Dương Châu, hoặc Đạo hương thơm Thôn.Cán Viên Động Mê Cung: Dương Châu, hoặc Đạo hương thơm Thôn.Tuyết Báo Động Tầng 8: Dương Châu, hoặc Đạo hương Thôn.

Điểm ghi nhớ rương phải thiết

Điểm nhớ rương đến 10 môn phái

Thiếu Lâm – Dương Châu.Thiên vương – nam Nhạc Trấn.Ngũ Độc – Lâm An.Đường Môn – Thành Đô.Nga My – Thành Đô.Thúy im – Đại Lý.Cái Bang – Tương Dương.Thiên Nhẫn – Biện Kinh.Võ Đang – Tương Dương.Côn Lôn – Biện Kinh.

Động 1x – 2x

Dược Vương cốc – Biện Kinh.Hoa sơn – Phượng Tường.Hẻm nghệ nhân – Dương Châu.Nam Nhạc Trấn – phái nam Nhạc Trấn.Nhạn Đăng tô – Đại Lý.Thiên Nhẫn tầng trệt dưới – Biện Kinh.Thiên Nhẫn tầng 2 – Biện Kinh.

Động 2x – 3x

Kiếm các Tây Bắc – Phượng Tường.Kiếm những Tây nam giới – Thành Đô.Kiếm các Trung Nguyên – Dương Châu.La Tiêu sơn – Đại Lý.Vũ Lăng tô – Phượng Tường.Tần Lăng – Phương Tường.Phục lưu Động – Phương Tường.Bạch Thủy Động – Phương Tường.

Động 3x – 4x

Tuyết Báo Động – Dương Châu.Yến Tử Động – Phượng Tường.Thục cương Sơn – Dương Châu.

Động 4x – 5x

Điểm Thương cồn tầng 3 – Đại Lý.Kinh Hoàng Động – Phượng Tường.Phục Ngưu đánh Tây – Dương Châu.Thiếu Lâm Mật Thất – Dương Châu.

Động 5x – 6x

Hưởng Thủy Động – Thành Đô.Thiên Tam Động – Dương Châu.Sơn Động mặt dưới Động Đình hồ tầng 1, 2 – phái nam Nhạc Trấn.

Động 6x – 7x

Linh cốc Động – Dương Châu.Thanh Loa Đảo – phái nam Nhạc Trấn.Thanh Loa Đảo tô Động – nam Nhạc Trấn.Thập chén bát La Hán Trận – Dương Châu.Tầng 5 Tuyết Báo Động – Dương Châu.

Động 7x – 8x

Dược vương Động tầng 2 – Biện Kinh.Đào Hoa Nguyên – Phượng Tường.Lâm Du quan tiền – Dương Châu.Lưu Tiên Động tầng 6 – Tương Dương.Đại tù hãm Động – Phượng Tường.Lão Hổ Động – Dương Châu.Long Nhãn Động – Đại Lý.

Xem thêm: Thủ Thuật Khôi Phục Pin Bị Chai, Cách Phục Hồi Pin Điện Thoại Bị Chai Như Mới

Động 8x – 9x

Băng Hà Động – Phượng Tường.Cán Viên Động – Dương Châu.Lưỡng Thủy Động – Đại Lý.Phi Thiên Động – Biện Kinh.Phù Dung Động – Thành Đô.Thanh Khê Động – Đại Lý.Vô Danh Động – Đại Lý.Sa Mạc Địa Biểu – Lâm An.Trường Bạch đánh – Tương Dương.Tuyết Báo Động tầng 7 – Dương Châu.

Động 9x

Tiến Cúc Động – Dương Châu.3 tầng sa mạc – Lâm An.Trường Bạch Bắc – Biện Kinh.Trường Bạch phái mạnh – Phượng Tường.Tuyết Báo Động tầng 8 – Dương Châu.Mạc Cao Quật – Thành Đô.Phong Lăng Độ – Tương Dương.