*

Hãy ấn vào hình ảnh để lép thăm trang SIÊU PHẨM: phân chia RẼ

Từ ngày 2/8, bộ bố trang phục SIÊU PHẨM đã được ra mắt trong shop như sau:

Trang phụcGiá RP
*
SIÊU PHẨM: Ashe396
*
SIÊU PHẨM: Ekko369
*
SIÊU PHẨM: Katarina369

Bên cạnh đó, các vật phẩm dưới đây cũng trở thành được mở bán cùng thời điểm này:

Vật phẩmGiá RP
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe Trinh Sát10
Biểu tượng SIÊU PHẲM: Ashe10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina10
Mẫu mắt Vệ Tinh65
Hộp SIÊU PHẨM: AsheCó được lúc mua biểu tượng Thần Cung
Hộp SIÊU PHẨM: EkkoCó được lúc mua hình tượng Giải Mã
Hộp SIÊU PHẨM: KatarinaCó được lúc mua biểu tượng Thần Đao

Chú ý: khi mua hình tượng Thần Cung, lời giải hoặc Thần Đao, bạn sẽ được dấn thêm một hộp tương xứng với biểu tượng đã mua, theo thứ tự là vỏ hộp SIÊU PHẨM: Ashe, vỏ hộp SIÊU PHẨM: Ekko, cùng hộp SIÊU PHẨM: Katarina. Khi mở những hộp này, các các bạn sẽ nhận được:

1 lõi SIÊU PHẨM1 phiên bản vẽ miếng trang phục tương xứng với hình tượng đã mua1 mảnh vỏ hộp Nâng Cấp

Ghép 3 miếng hộp nâng cấp để trở thành một hộp upgrade hoàn chỉnh, hoặc ghép phiên bản vẽ cùng 7 lõi SIÊU PHẨM để trở thành biểu tượng SIÊU PHẨM: Tập Kích của một trong ba tướng mạo Ashe, Ekko hoặc Katarina. Sau khoản thời gian sở hữu biểu tượng, các bạn sẽ có khung download trận tương xứng với hình tượng đã sở hữu.

Lưu ý 

Số lượng chính xác lõi SIÊU PHẨM yêu cầu dùng là 7. Do có sai lệch, con số 11 lõi SIÊU PHẨM yêu cầu dùng được hiển thị trong Liên Minh huyền thoại là không chủ yếu xác.

(Vui lòng xem thêm thông tin dưới về SIÊU PHẨM + HEXTECH)

Ngoài ra, các trang phục SIÊU PHẨM trước đây sẽ được tặng kèm như sau:

Trang phụcGiá RP
*
SIÊU PHẨM: Fiora203
*
SIÊU PHẨM: Leona161
*
SIÊU PHẨM: Lucian203
*
SIÊU PHẨM: Yasuo203
*
SIÊU PHẨM: Yi248
*
SIÊU PHẨM: Zed203

SIÊU PHẨM + HEXTECH = BÙM!

Ngoài phần đông trang phục bắt đầu trên, ngơi nghỉ chức năng chế tạo Hextech lần này sẽ chào đón những tác dụng mới liên quan đến đợt SIÊU PHẨM lần này.

Những trang bị phẩm sau đây sẽ được mở bán từ ngày 2/8 mang lại 14 giờ đồng hồ ngày 17/8 như sau:

Vật phẩmGiá RPGiá IP
Hộp Nâng Cấp40-
Biểu tượng Thần Cung10750
Biểu tượng Giải Mã10750
Biểu tượng Thần Đao10750

Khi mở một hộp Nâng Cấp, các bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

1 mảnh phục trang ngẫu nhiên1 báu vật tình cờ (mảnh tướng, mảnh trang phục, mảnh mẫu mắt, biểu tượng, ĐÁ QUÝ)2 lõi SIÊU PHẨMcó thời cơ nhận 1 mảnh hộp nâng cấp
GóiVật phẩmGiá RP
*
Gói upgrade Tập KíchSIÊU PHẨM: Ashe1715
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Katarina
Tướng Ashe
Tướng Ekko
Tướng Katarina
10 hộp Nâng Cấp
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina
Mẫu đôi mắt Vệ Tinh
Thêm 1 hộp Nâng Cấp
*
Gói Nâng Cấp10 vỏ hộp Nâng Cấp400
Thêm 1 hộp Nâng Cấp
*
Gói nâng cấp Tinh Hoa5 hộp Nâng Cấp200
15 lấp lánh Lam
*
Gói SIÊU PHẨM: phân chia RẽSIÊU PHẨM: Ashe1149
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Katarina
Ashe
Ekko
Katarina
Mẫu đôi mắt Vệ Tinh
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina
*
Gói SIÊU PHẨM: Bứt PháSIÊU PHẨM: Yasuo1221
SIÊU PHẨM: Fiora
SIÊU PHẨM: Leona
SIÊU PHẨM: Lucian
SIÊU PHẨM: Zed
SIÊU PHẨM: Yi
Yasuo
Fiora
Leona
Lucian
Zed
Master Yi

Các gói sau đây sẽ được mở cho 14 giờ ngày 8/8 như sau:

Tên góiVật phẩmGiá RP

*

Gói tăng cấp Tập Kích+

1 Đá Quý1715
SIÊU PHẨM: Ashe
SIÊU PHẨM: Ekko 
SIÊU PHẨM: Katarina 
Ashe 
Ekko 
Katarina 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina 
10 hộp Nâng Cấp 
*
Gói Nâng Cấp+10 vỏ hộp Nâng Cấp400
1 Đá Quý

*