Sasuke đã quay trở về nhưng việc đó không có nghĩa là team 7 sẽ lại như xưa...Naruto băn khoăn cậu đã thực sự "cứu" được Sasuke hay không...và những tình cảm cậu dành cho Sasuke là gì...


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Truyện Tranh Gay là cộng đồng các bạn đam mê truyện tranh lớn nhất Việt Nam. Website đóng vai trò kết nối nhóm dịch và các bạn yêu thích đọc truyện tranh. Bản quyền truyện đăng trên TTG thuộc về nhóm dịch và tác giả