Soraka Vệ Binh Tinh Tú 310

Ngoài ra, mẫu mắt Mimi cũng sẽ được mở bán với giá 65 RP.

*Giá các gói đã có điều chỉnh chính xác hơn do có sự cố trong Cửa Hàng. Chúng tôi sẽ không hoàn lại vật phẩm với những bạn đã mua.

Bên cạnh đó, các gói trang phục dưới đây sẽ được khuyến mãi từ ngày 8/9 đến hết ngày 25/9 như sau:

Bạn đang xem: Lmht: 3 bước nhận ngay biểu tượng vệ binh tinh tú miễn phí

Đang xem: Lmht: 3 bước nhận ngay biểu tượng vệ binh tinh tú miễn phí

*

Vật phẩm Giá RP
Ahri Vệ Binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa có tướng

1635 RP nếu đã có tướng

Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận
Syndra Vệ Binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận
Ezreal Vệ Binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận
Soraka Vệ Binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki Và Baki
Mẫu mắt Mimi

*

Xem thêm:

*

*

*

Xem thêm: Mách Bạn Vị Trí Các Nguyên Liệu Đột Phá Genshin Impact, Genshin Impact: Hướng Dẫn Tăng Cấp Vũ Khí

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những bạn đã có tướng và mua trang phục lẻ, khi mua gói, các bạn sẽ sở hữu thêm biểu tượng và khung tải trận.Khung tải trận của các trang phục sẽ chỉ có thể được sở hữu khi mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ được đóng lại, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ không thể mua gói để sở hữu khung tải trận của các trang phục này nữa. Tuy nhiên, các trang phục sẽ vẫn được bán lẻ ở mục Trang Phục trong Cửa hàng.Khung tải trận tồn tại vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *