Dưới đây là những chủng loại câu có chứa tự "râu ông nọ cắm cằm bà kia", trong bộ từ điển giờ truthan.vnệt - giờ Anh. Bạn có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với tự râu ông nọ cắm cằm bà kia, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ râu ông nọ gặm cằm bà cơ trong bộ từ điển giờ đồng hồ truthan.vnệt - giờ Anh

1. Nó có một chiếc cằm trắng và râu.

Bạn đang xem: Râu ông nọ cắm cằm bà kia

He has a trắng moustache and beard.

2. Và bộ râu trên cằm của bản thân được trắng như tuyết;

và the beard on his chin was as trắng as the snow;

3. Thông thường chúng bao gồm hai cặp râu hàm trên cùng một cặp râu cằm, mặc dù ở cá tra dầu trưởng thành chỉ có những râu hàm trên.

Usually, they have two pairs of barbels, maxillary barbels & one pair of chin barbels, though adult Mekong giant catfish have only maxillary barbels.

4. Chuyện nọ chuyện tê thôi.

Oh, this và that.

5. Cá da trơn rất có thể có tới 4 cặp râu: mũi, hàm bên trên (ở 2 bên miệng), và 2 cặp râu cằm, tuy nhiên ở các loài khác biệt thì những cặp râu hoàn toàn có thể không có.

Catfish may have up to lớn four pairs of barbels: nasal, maxillary (on each side of mouth), & two pairs of chin barbels, even though pairs of barbels may be absent depending on the species.

6. Hooc-môn là nguyên nhân tôi bao gồm giọng trầm ấm, mặt hàng râu nam tính mạnh mẽ và cái cằm cương cứng nghị.

Hormones are why I have a deeper voice & some sparse whiskers on my neck & a giant pimple on my chin.

7. Sau đó, kết nối đầu kia với cỗ sạc cùng cắm bộ sạc vào ổ gặm điện.

Then connect the other over to the charging unit, and the charging unit to lớn a power nguồn outlet.

8. Ông bà Cullen kéo họ đi bộ, gặm trại và làm các thứ loạn xạ khác.

No, Dr. & Mrs. Cullen yank them out for, like, hiking và camping and stuff.

9. Tự đời nọ sang trọng đời tê nó đã hoang tàn,

From generation lớn generation she will remain devastated;

10. 1 Một tín đồ nọ truthan.vnết thư cho Hội Tháp Canh (Watch Tower Society): “Tôi đi ngang qua trước khía cạnh một bà kia; bà trao mang lại tôi một tờ giấy nhỏ.

1 Are you using tracts và handbills in your ministry?

11. Râu không hợp với ông.

A beard doesn't suit you.

12. Gió bạo dạn tới nút nó thổi bay 1 dòng cây cao 100 foot, với bộ râu gặm sâu dưới đất.

Wind so strong it yanked 100-foot trees straight from the ground, roots & all.

13. Người bọn bà đó mang lại để đánh giá lại ghép ghép cằm sau 6 tháng.

The woman was getting a six-month checkup on her chin implants.

14. Bà ta còn nói tôi như tô râu lên mép,

You paint a mustache on a Volkswagen, she says,

15. Ông bị đơn chiếc cổ khiến cho cằm ông bám cứng vào vai trái.

His neck became twisted, and his chin was “frozen” at his left shoulder.

16. Xưa kia, tất cả hai tín đồ tiều phu nọ là Minokichi với Mosaku.

A long time ago, there lived two woodcutters, Minokichi and Mosaku.

17. Ông chọn khớp nào mình thích di chuyển bằng nút chuyển ở cằm.

& he picks which joint he wants to lớn move with those chin switches.

Xem thêm: Áo Đồng Phục Nhật Bản - Đồng Phục Nhật Bản Giá Tốt Tháng 4, 2022

18. Đoạn, bốn bé thú mập từ đại dương lên; bé nọ khác nhỏ kia”.

& four huge beasts were coming up out of the sea, each one being different from the others.”