"Tam Quốc Chí" là 1 trong tác phẩm văn học tập nên tất nhiên là có sự hỏng cấu ! tuy nhiên đây là tác phẩm nói tới 1 thời kỳ tất cả thật trong lịch sử dân tộc ! Vậy nên tôi ao ước hỏi, các nhân đồ vật trong Tam Quốc như : lưu lại Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Khổng Minh, quan liêu Vũ, Lã Bố, Điêu Thuyền, du lãm ... Liệu có phải là nhân vật có thật ko ? Và phần lớn sự kiện, cuộc chiến .. Trong Tam Quốc gồm bao nhiêu % là sự thật. Hay tất cả chỉ là việc hư cấu ? vì vậy thì yếu tố chân thưc của lịch sử là từng nào ?


*

kemetruyen Verified answer

Đây là 1 câu chuyện lịch sử dân tộc có thật, nói tới thời kỳ suy vi của triều Hán (chính xác là thời Đông Hán để phân minh với thời Tây Hán vày Hán Cao Tổ lưu lại Bang lập nên). Đây là thời kỳ phân rẽ ở đầu cuối của các thế lực phân tranh, ở đầu cuối hình thành cần 3 quyền lực mạnh nhất với phân 3 lãnh thổ là nước Thục của lưu lại Bị, nước Ngụy của Tào tháo và nước Ngô của Tôn Quyền. Những nhân đồ dùng trong Tam Quốc hồ hết là các nhân vật định kỳ sử, chỉ có một số nhân đồ vật hư cấu như ông thầy bói nói Tào tháo dỡ sắp bị tiêu diệt hay chuyện Trương Giác hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ...

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa có thật không

Các trận đánh cũng số đông đã gồm trong định kỳ sử, được tín đồ dân truyền miệng nhắc lại và cũng rất được các sử gia ghi vào trong số tư liệu lịch sử. Vì đó, những thông tin về nhân vật, về những trận chiến, về kết quả hoàn toàn có thể chính xác. Năng lực từ 20-30% là do người sáng tác hư cấu bởi đây vừa là tiểu thuyết, vừa là lịch sử vẻ vang nên tác giả có quyền hư cấu một trong những phần (không tác động nội dung).Ẩn danh

theo minh thi ca nhì bo deu hay, moi bo deu teo cai giỏi rieng cua no, Th?y h? cho họ th?y: B?i c?nh l?ch s? c?a th?y h? là công ty t?ng cơ hội ?ó ?ang suy s?p v? nhi?u m?t: chủ yếu tr?, gớm t?, quân s?... Cho nên vì thế vua thì y?u hèn, nhu ng??c, quan lại l?i thì tham nh?ng, tàn ác, ngốc d?t... Ng??i dân s?ng trong trả c?nh nh? v?y, kêu không t?i tr?i, nên ch? còn bi?t t? c?u mình. Và ch? gồm nh?ng k? anh hùng, hào ki?t m?i dám ??ng ra tìm ???ng t? c?u mình với bênh v?c nh?ng k? th? cô khác. Th?y h? ?? cao nh?ng bé ng??i d?ng c?m, cao th??ng, giàu lòng hi?p ngh?a,... ?ó là nh?ng bé ng??i trung, ngh?a, d?ng, trí, tín nh? lâm xung, võ tòng, l? chí thâm.. Nh?ng l??ng s?n b?c mà lại mình r?t thích. Còn tam qu?c di?n ngh?a Truy?n Tam qu?c là b? ti?u thuy?t nói v? l?ch s? d?ng n??c c?a tía n??c(tam qu?c) ngu?, th?c ngô. ? ?ây tác gi? làm n?i b?t lên m?t cách cụ thể và mãnh li?t quần chúng tính và xu h??ng tính v?n h?c là yêu l?u b?, ghét tào tháo, h??ng v? n??c Th?c ch?ng l?i n??c Ng?y vào toàn cu?n sách c?a la tiệm trung.xây d?ng đề xuất nh?ng nhân vật nh?: l?u b?, gia cát l??ng,quan v?n tr??ng, tr?ong phi, chu du, tri?u ti?u long, lão b?, tào tháo, ??ng trác, ?iêu thuy?n..v?a mang tính chất l?ch s?, v?a mang ý nghĩa v?n h?c gồm nhi?u tình ti?t h? c?u tạo cho ta ??c c?m th?y ly kì, h?p d?n. ? ?ây rất khó có th? so sánh ???c tác ph?m nào tốt h?n ???c, v?i tôi ko ph?i là đơn vị phê bình tác ph?m ch? là ng??i ??c, hâm m? tác ph?m thì th?y đam mê th?y h? h?n do hâm m? nhân v?t lâm sung. Còn tam qu?c di?n ngh?a thì khá h?p d?n ? quan lại vân tr??ng, tri?u ti?u long, gia cát l??ng với c? tào toá n?a. Chúc b?n vui


*

MyLove

về sự kiện thì cái này có thật nhưng người sáng tác đã hư cấu vào đó nhiều tình tiết nếm nếm thêm phần hấp dẫn


*

Săn loài chuột Đồng

Các nhân vật dụng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa như: lưu lại Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Khổng Minh, quan liêu Vũ, Lã Bố, Điêu Thuyền, chu du ... Là gồm thật.

Xem thêm: Thế Giới Không Lối Thoát Phần 2, Alice In Borderland 2

Tuy nhiên chúng ta hơi lầm lẫn 1 chút, thành tựu Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong những tác phẩm văn học lịch sử hào hùng được viết theo thể nhiều loại tiểu thuyết vày nhà văn La quán Trung viết ra còn thắng lợi Tam Quốc Chí là vì nhà sử học trằn Thọ biên soạn lại.

Có lẽ bạn có nhu cầu hỏi về nhà cửa Tam Quốc Diễn Nghĩa cần tôi cũng xin mạo muội nhắc ra đầy đủ điểm hư cấu lịch sử của Tam Quốc Diễn nghĩa:

1, tín đồ chém đầu Hoa Hùng (1 cỗ tướng của Đổng Trác) là Tôn Kiên, chưa phải là quan tiền Vũ