* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như “Con duong xua em di” hoặc “cdxed” để kết quả tìm được tối ưu nhất.

Đang xem: Thành đô lâm an đại lý ta tìm nàng tìm em giữa dương châu chiều mưa

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

Thành Đô, Lâm An, Đại Lý ta tìm nàng, Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa, Biện Kinh, Tương Dương, lửa khói giăng đầy trời, Biết tìm em nơi chốn nào?…

Ngày xưa yêu nhau, bên gốc mai Phượng Tường, Kề vai ngắm trăng Thanh Thành Sơn, Từ Giang Tân Thôn, nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi…

Đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ, Xá chi thân trai nguyện đem thân ra giúp đời, Lãng tử bao năm phải dừng bước trước một người, Gió lửa Liên Thành để đời ta mất em…

<ĐK: > Đời trai từng bụi trần phong sương đã thắm vai, Ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy, Mà sao vẫn chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa, Thiêu rụi con tim đã hóa đá…

Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao, Tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau, Hùng anh phiêu bạc tìm giai nhân giữa phong ba, Tống Kim lửa khói, ta đi tìm em…

== DẠO NHẠC ==

Thành Đô, Lâm An, Đại Lý ta tìm nàng, Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa, Biện Kinh, Tương Dương, lửa khói giăng đầy trời, Biết tìm em nơi chốn nào?…

Xem thêm:

Ngày xưa yêu nhau, bên gốc mai Phượng Tường, Kề vai ngắm trăng Thanh Thành Sơn, Từ Giang Tân Thôn, nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi…

Đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ, Xá chi thân trai nguyện đem thân ra giúp đời, Lãng tử bao năm phải dừng bước trước một người, Gió lửa Liên Thành để đời ta mất em…

<ĐK: > Đời trai từng bụi trần phong sương đã thắm vai, Ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy, Mà sao vẫn chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa, Thiêu rụi con tim đã hóa đá…

Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao, Tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau, Hùng anh phiêu bạc tìm giai nhân giữa phong ba, Tống Kim lửa khói, ta đi tìm em…

<ĐK: > Đời trai từng bụi trần phong sương đã thắm vai, Ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy, Mà sao vẫn chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa, Thiêu rụi con tim đã hóa đá…

Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao, Tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau, Hùng anh phiêu bạc tìm giai nhân giữa phong ba, Tống Kim lửa khói, ta đi tìm em……

== HẾT BÀI ==

Thành Đô, Lâm An, Đại Lý ta tìm nàng,Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa,Biện Kinh, Tương Dương, lửa khói giăng đầy trời,Biết tìm em nơi chốn nào?…Ngày xưa yêu nhau, bên gốc mai Phượng Tường,Kề vai ngắm trăng Thanh Thành Sơn,Từ Giang Tân Thôn, nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi…Đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ,Xá chi thân trai nguyện đem thân ra giúp đời,Lãng tử bao năm phải dừng bước trước một người,Gió lửa Liên Thành để đời ta mất em…

Xem thêm:

<ĐK: >Đời trai từng bụi trần phong sương đã thắm vai,Ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy,Mà sao vẫn chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa,Thiêu rụi con tim đã hóa đá…Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao,Tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau,Hùng anh phiêu bạc tìm giai nhân giữa phong ba,Tống Kim lửa khói, ta đi tìm em…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *