Tào Tháo

Tào Tháo, tự bạo dạn Đức, tên lúc nhỏ tuổi là A Man, là nhà bao gồm trị, quân sự chiến lược kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử hào hùng Trung Quốc. Ông là fan đặt cửa hàng cho quyền lực quân sự cát cứ ở khu vực miền bắc Trung Quốc, lập nên tổ chức chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc
Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, từ Trọng Đạt, quân sư hàng đầu của Tào Ngụy trong quy trình sau. Tương truyền, do ông tất cả tướng mạo khiến cho người khác cảm xúc nguy hiểm, bắt buộc bị Tào cởi kiêng dè. Ông có tài năng quân sự chiến lược vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy nhiều cuộc tiến công của Gia cat Lượng.

Bạn đang xem: Code thiếu niên 3q vng mới nhất 2022: cách nhập, nhận code tn3q
Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn, từ bỏ Nguyên Nhượng, danh tướng mạo Tào Ngụy. Là 1 trong những vị tướng tá thanh liêm, nhiệt tình vì chiến binh của mình.


*

Trương Liêu

Trương Liêu, từ là Văn Viễn, một trong những Ngũ Hổ tướng của Tào Ngụy, từng tham gia các trận đánh phệ và nổi tiếng nhất qua trận hòa hợp Phì cùng với quân Đông Ngô


Gia cát Lượng

Gia cát Lượng, từ bỏ Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự kiệt xuất của nước Thục, giúp lưu giữ Bị với Tôn Quyền vượt mặt Tào tháo dỡ ở Xích Bích, đem Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông sáng tạo ra Xe con ngữa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.


Lưu Bị

Lưu Bị, trường đoản cú Huyền Đức, nhà vua khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là bạn nhân hậu, biết trọng dụng bạn tài. Kết nghĩa đào viên với Trương Phi, quan liêu Vũ, rồi lập bá nghiệp.


Triệu Vân

Triệu Vân, trường đoản cú là Tử Long, fan vùng thường xuyên Sơn, một trong các Ngũ Hổ Thượng tướng mạo của Thục Hán, Ông chính là vị tướng tạo ra sự kỳ tích 1 mình cứu chúa trong trận trường Bản.


Quan Vũ

Quan Vũ, tự Vân Trường, dẫn đầu trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, lừng danh với điển tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, quá Ngũ quan lại Trảm Lục Tướng. Ông là fan trung nghĩa, gan dạ nên được dương gian tôn làm cho Võ Thánh.


Chu Du

Chu Du, thương hiệu tự Công Cẩn, đương thời điện thoại tư vấn Chu Lang, là danh tướng cùng khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du khét tiếng với chiến thắng ở Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Nền Phong C Ảnh Thành Phố Về Đêm Anime, Top 9 Ảnh Thành Phố Buồn Anime Mới Nhất 2022


Thái Sử Từ

Thái Sử Từ, tự vẫn Nghĩa, vốn là tay chân của lưu Dao sau góp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Tốt cưỡi ngựa chiến bắn tên, tử chiến tại hợp Phì.


Tôn Quyền

Tôn Quyền, từ bỏ là Trọng Mưu, bạn sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát và điều hành đất Giang Đông từ bỏ tay huynh trưởng Tôn Sách. Cuối cùng Lưu Bị tùy chỉnh thiết lập Liên minh Tôn Lưu vượt mặt vạn đại quân Tào Tháo.


Tôn Sách

Tôn Sách, từ bỏ Bá Phù, là 1 trong những viên tướng với một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là bạn đặt nền móng đặc biệt trong câu hỏi hình thành buộc phải Đông Ngô, đã được bạn em trai Tôn Quyền thừa kế và trả thiện sau khi ông mất.


Lữ Bố

Lữ ba tự là Phụng Tiên, mãnh tướng mạo số một Tam Quốc, cưỡi Xích Thố, tay núm Phương Thiên Kích, oai phong lẫm liệt, được ca tụng là chiến thần!


Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nhân, cùng quê nhà với quan liêu Vũ, vì hy vọng báo ơn với vương Doãn nhưng mà hiến thân cần sử dụng kế liên hoàn khử Đổng Trác. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Lữ Bố, sau đây bị Lữ cha cảm hóa, nguyện giúp Lữ Bố ra khỏi tâm ma.


Viên Thiệu

Viên Thiệu, tự phiên bản Sơ, thuộc mẫu dõi Viên Thị, là bạn làm việc thời nhỏ tuổi của Tào Tháo. Sau trở thành anh quân liên minh chống Đổng Trác. Ở trận quan Độ đại bại dưới tay Tào tháo dỡ rồi sinh bệnh dịch mà mất.


Tả Từ

Tả Từ, tự Nguyên Phóng, đạo sĩ danh tiếng thời Đông Hán, thông thuộc kỳ môn độn giáp, rất có thể sai khiến cho quỷ thần, sau lên núi luyện linh đơn